KRS – kiedy należy uzyskać wpis do Krajowego Rejestru Sądowego?

Podstawową formą rejestrowania działalności gospodarczych jest wpisanie działalności do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W niektórych przypadkach prawo wymaga od przedsiębiorców uzyskania wpisu również do Krajowego Rejestru Sądowego. W tym przypadku cały proces trwa nieco dłużej, co opóźnia możliwość rozpoczęcia świadczenia usług w obrębie działalności, dlatego aby uniknąć popełnienia najczęstszych błędów warto dobrze przygotować się do tego procesu.

 

Wpis do KRS to obowiązek, którego niedopełnienie może nieść za sobą poważne konsekwencje

 

Niestety, dopiero potwierdzenie uzyskania wpisu do KRS daje prawo do rozpoczęcia faktycznej działalności. Bywa to problematyczne jeśli weźmiemy pod uwagę koszta jakie w tym czasie może pochłonąć dość długie oczekiwanie. Niestety, proceder ten zawiera pewne luki w poprawności funkcjonowania i okres poprzedzający uzyskanie stosownych dokumentów może nieco potrwać.

 

Do wpisania firmy w KRS zobowiązani są:

  • spółki,
  • przedsiębiorstwa państwowe,
  • instytuty badawcze,
  • stowarzyszenia i fundacje,
  • organizacje zawodowe,
  • inne podmioty wymienione w w art. 36 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Warto pamiętać, że KRS posiada własny rejestr dłużników niewypłacalnych, w którym znaleźć mogą się wszystkie podmioty gospodarcze spełniające ściśle określone wytyczne odnoszące się do dłużników. Dane firmy w tym rejestrze skutecznie ograniczają możliwość dalszego rozwoju firmy i nawiązywania współpracy biznesowej z innymi podmiotami.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*