KRS – kiedy należy uzyskać wpis do Krajowego Rejestru Sądowego?

Podstawową formą rejestrowania działalności gospodarczych jest wpisanie działalności do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W niektórych przypadkach prawo wymaga od przedsiębiorców uzyskania wpisu również do Krajowego Rejestru Sądowego. W tym przypadku cały proces trwa nieco dłużej, co opóźnia możliwość rozpoczęcia świadczenia usług w obrębie działalności, dlatego aby uniknąć popełnienia najczęstszych błędów warto dobrze przygotować się do tego procesu.

 

Wpis do KRS to obowiązek, którego niedopełnienie może nieść za sobą poważne konsekwencje

 

Niestety, dopiero potwierdzenie uzyskania wpisu do KRS daje prawo do rozpoczęcia faktycznej działalności. Bywa to problematyczne jeśli weźmiemy pod uwagę koszta jakie w tym czasie może pochłonąć dość długie oczekiwanie. Niestety, proceder ten zawiera pewne luki w poprawności funkcjonowania i okres poprzedzający uzyskanie stosownych dokumentów może nieco potrwać.

 

Do wpisania firmy w KRS zobowiązani są:

  • spółki,
  • przedsiębiorstwa państwowe,
  • instytuty badawcze,
  • stowarzyszenia i fundacje,
  • organizacje zawodowe,
  • inne podmioty wymienione w w art. 36 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Warto pamiętać, że KRS posiada własny rejestr dłużników niewypłacalnych, w którym znaleźć mogą się wszystkie podmioty gospodarcze spełniające ściśle określone wytyczne odnoszące się do dłużników. Dane firmy w tym rejestrze skutecznie ograniczają możliwość dalszego rozwoju firmy i nawiązywania współpracy biznesowej z innymi podmiotami.

2 Comments

  1. w tej chwili uzyskanie wpisu nie trwa już tyle co kilka lat temu, ale niestety swoje odczekać trzeba, bo cały proces zdecydowanie nie przebiega tak, jak w przypadku standardowej rejestracji w CEDiG, trudno się zresztą temu dziwić, bo wpis do KRS to jednak priorytet dużych firm i instytucji a takie muszą być pod ściślejszą kontrolą niż małe, jednoosobowe działalności.

  2. Mój ojciec kiedyś miał poważny problem, bo zapomniał uzyskać wpisu do KRS.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*