Urlop ojcowski w świetle prawa

Urlop ojcowski utożsamiany jest często błędnie z urlopem tacierzyńskim jako funkcjonującym od lat dodatkowym uprawnieniem przyznawanym ojcu dziecka na mocy prawa.  Ustawodawca przyznał ojcu nowonarodzonego dziecka do dwóch tygodni płatnego urlopu, którego limit jest niezależny w stosunku do urlopu macierzyńskiego i może być wykorzystany jedynie przez ojca dziecka.

Wymiar urlopu

Prawo do urlopu ojcowskiego przysługuje pracownikowi, czyli ojcu wychowującemu dziecko, w wymiarze dwóch tygodni.  Może on być udzielony jednorazowo albo w dwóch tygodniowych częściach. Nie ma jednak możliwości udzielenia urlopu na okres krótszy niż tydzień. Dziecko powinno być przed ukończeniem 24 miesiąca życia albo do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia.

Prawo do urlopu ojcowskiego

Prawo do urlopu ojcowskiego nabywa pracownik czyli ojciec wychowujący dziecko.  Prawo nie określa danego momentu rozpoczęcia urlopu ojcowskiego,  a czas jego określa sam pracownik. Urlop udzielany jest na pisemny wniosek pracownika i składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak urlop ojcowski może działać w świetle prawa, koniecznie zajrzyj na stronę internetową kancelarii pewnego prawnika, dzięki któremu każde zagadnienie prawnicze staje się prostsze i łatwiejsze w zrozumieniu: https://pewny-prawnik.pl/blog/79/urlop-ojcowski.

2 Comments

  1. Korzystałem z tego rodzaju urlopu, także da się. Polecam wpis!

  2. Urlop przysługuje każdemu pracownikowi – bardzo przydatny artykuł!

Leave a comment

Your email address will not be published.


*