Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony

Przed rozpoczęciem pracy warto mieć świadomość tego, że każdy pracownik ma prawo wypowiedzieć każdą umowę, nawet tą podpisaną na czas nieokreślony. Przy wypowiedzeniu tego rodzaju umowy istnieje obowiązek podania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy i dotyczy ona jedynie umów zawartych na czas nieokreślony.

Przyczyny wypowiedzenia umowy

Wypowiedzenie  umowy na czas nieokreślony i obowiązek podania przyczyny ciąży wyłącznie na pracodawcy.  Ma on obowiązek podania jej pracownikowi najpóźniej w dniu wypowiedzenia umowy.  Przyczyna wskazana w oświadczeniu powinna być przede wszystkim prawdziwa, konkretna oraz zrozumiała dla pracownika. Oznacza to, że pracownik musi uznać i rozumieć powody zakończenia owej współpracy.

Konsekwencje niewskazania przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony

W wypadku wskazania przyczyny nierzeczywistej oraz nieprawdziwej, traktuje się sprawę jako  brak wskazania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie, co czyni je wadliwym. Wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony odbywa się inaczej, jeśli pracownik rozwiązuję umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia lub gdy przyczyną jest mobbing.

2 Comments

  1. Rozwiązywał umowę na tych zasadach, polecam artykuł!

  2. Bardzo interesująca oraz pomocna treść!

Leave a comment

Your email address will not be published.


*