Obowiązek podatkowy przy spadku

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że w przypadku otrzymania spadku lub darowizny pozostajemy pod obowiązkiem zapłaty z tego tytułu podatku. W myśl polskich przepisów prawnych każda osoba, która otrzymała majątek na tej drodze zobowiązana jest do uiszczenia odpowiednich opłat do Skarbu Państwa. Istnieje jednak odstępstwo od tej reguły, które może zwolnić z obowiązku płacenia podatku z tytułu spadku lub darowizny. Jakie?

Najbliżsi krewni

W przypadku nabycia spadku lub darowizny od zmarłej osoby musimy zapłacić z tego tytułu podatek. O odstępstwo od tej reguły mogą ubiegać się jednak najbliżsi krewni, należący do tak zwanej „grupy 0”. Zgodnie z przepisami prawa przynależność do tych osób mają małżonek, wstępni, zstępni, rodzeństwo, ojczym, macocha oraz pasierb. To właśnie oni ubiegać mogą się o zwolnienie od podatku z tytułu otrzymanego spadku. Jak to zrobić?

Odpowiednie formularze

Wystarczy, by krewni należący do „grupy 0” złożyli w odpowiednim dla siebie Urzędzie Skarbowym formularz SD-Z2, stanowiący zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych. W przypadku, gdy to środki pieniężne są przedmiotem darowizny należy dodatkowo udokumentować ich nabycie. Ważne jest, by dokumenty wypełnić i złożyć przed upływem 6 miesięcy od faktu wystąpienia zdarzenia, czyli otrzymania spadku lub darowizny. Dotrzymanie terminów oraz odpowiednie wypełnienie formularza zapewnią zwolnienie od obowiązku podatkowego. Warto więc z tego przywileju skorzystać.

2 Comments

  1. Duża ta „grupa 0”. Nawet nie miałam pojęcia, że istnieje coś takiego.

  2. W tym kraju już prawie wszystko jest opodatkowane.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*