Ratunek przed głodowaniem przed emeryturą

Czarny scenariusz, kiedy to brakuje pieniędzy na podstawowe potrzeby życiowe w momencie, kiedy do emerytury pozostało niewiele czasu coraz częściej staje się faktem. Osoby, które poddają się i nie szukają pomocy zwykle mają poważne problemy finansowe. Na szczęście jest ratunek dla takich osób, naturalnie pod pewnymi warunkami.

Czym jest świadczenie przedemerytalne?

Jest to rodzaj zasiłku, który przysługuje osobom o odpowiednim stażu pracy w przypadku, kiedy utracą one pracę z powodów niezależnych od siebie. Jest to niemalże 1100 zł, które otrzymać mogą kobiety ze stażem pracy 20 lat i mężczyźni 25 lat. Przy takim stażu świadczenie przedemerytalne otrzymamy kiedy nasz zakład pracy ogłosi upadłość lub stanie się niewypłacalny. Dodatkowym kryterium jest tutaj też wiek. Dla kobiet to 56, a mężczyzn 61 lat. Istnieją także inne przesłanki do starania się o takie świadczenie.

Zakład pracy nie upada, ale z jego przyczyn rozwiązuje umowę

W takim przypadku nieco przesuwają się widełki stażu pracy. W obu przypadkach obniża się także o rok wiek wymagany do uzyskania świadczenia. Jednakże kobiety muszą legitymować się aż 30 latami stażu pracy, a mężczyźni 35. Pozwala to bez konieczności przekwalifikowania doczekać do właściwej emerytury. Ponadto prawo dopuszcza dorobienie do świadczenia, jednak w przypadku większych wpływów może zostać obniżone świadczenie przedemerytalne. Dokumentację możemy złożyć w dowolnym oddziale ZUS, zostaną one skierowane do właściwego dla miejsca zamieszkania i tam będzie toczyć się postępowanie administracyjne.

2 Comments

  1. Jeszcze dwa lata i będę bezpieczna

  2. Od roku pobieram świadczenie, w końcu można odpocząć po ponad 30 latach pracy

Leave a comment

Your email address will not be published.


*