Emerytura pomostowa – komu przysługuje?

Rodzajów emerytur jest sporo, jednak jedną z najbardziej znanych jest emerytura pomostowa. Nie przysługuje ona jednak każdemu, a jedynie osobom, które wykonywały swoje obowiązki:

  • w szczególnych warunkach (pełny wymiar pracy),
  • o szczególnym charakterze (pełny wymiar pracy).

Tyczy się to wszelkiego rodzaju prac realizowanych pod ziemią, na wodzie, czy też w powietrzu.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Jeśli ktoś chce się ubiegać o emeryturę pomostową musi oczywiście złożyć odpowiednie dokumenty. Przede wszystkim chodzi tutaj o zaświadczenia o pracy, które będą dowodem na to, że dana osoba wykonywała pracę w szczególnych warunkach lub też o bardzo szczególnym charakterze. W innym przypadku można zapomnieć o przyznaniu takiego świadczenia. Potrzebny będzie też stosowny dokument, który będzie udowadniał organowi, że dana osoba rozwiązała już stosunek pracy.

Kto wypłaca emeryturę pomostową?

Z zebraniem niezbędnych dokumentów nie powinno być problemów, zawsze można poprosić o pomoc prawną, aby mieć pewność, że wykonało się wszystkie ważniejsze kroki. Emeryturę pomostową będzie wypłacała placówka ZUS, do której dana osoba należy. Oczywiście trzeba złożyć najpierw odpowiedni wniosek, w tym przypadku również przyda się pomoc adwokata.

Jak wypłacana jest emerytura pomostowa?

Emeryturę pomostową wypłaca się za pomocą przekazu pocztowego na adres zainteresowanego lub też przelewem bankowym na wskazany rachunek. Decyzja zależy od osoby, której taka emerytura będzie przysługiwała, więc trzeba sobie to dobrze przemyśleć. 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*