Co wiedzieć o zaświadczeniu o niekaralności?

W niektórych przypadkach od obywatela wymaga się przestawienia zaświadczenia o niekaralności. Dokument ten wydawany jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości, a wniosek o ten dokument złożyć można także przez Internet. Samo zaświadczenie zawiera informacje o przestępstwach i postępowaniach, które prowadzone były wobec osoby składającej wniosek o wydanie zaświadczenia o niekaralności. O czym warto pamiętać w czasie ubiegania się o ten dokument?

Wnioskowanie o zaświadczenie

Wnioskujący może ubiegać się o zaświadczenie o niekaralności przez Internet lub poprzez złożenie odpowiedniego formularza w placówce sądowej. Warto wiedzieć, że wyciągnięcie informacji z Krajowego Rejestru Karnego, bo tak nazywa się zbiór dokumentacji na temat wystosowanych wobec obywateli kar, jest płatne. Oznacza to, że zanim odpowiedni organ rozpatrzy go w swoim biurze wnioskujący zobowiązany jest do poniesienia odpowiedniej opłaty. Samo zaciągnięcie informacji z KRK to wydatek 20 złotych. Otrzymanie papierowego zaświadczenia o niekaralności wymaga złożenia opłaty w wysokości 30 złotych.

Komu jest ono potrzebne?

Samo wystawianie zaświadczeń o niekaralności jest istotne z punktu widzenia odpowiednich organów. Warto bowiem wiedzieć, że dokument ten stanowi ważny element w czasie wyborów, gdy komisje wyborcze mają prawo sprawdzać kandydatów pod kątem niekaralności, a także dla policji, czy prokuratury. Jest to także istotny dokument dla pracodawców, którzy od kandydatów na stanowiska oczekują nienagannej przeszłości w związku z funkcją, jaką mają oni objąć.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*