Poznaj prawa pracownika

Osoby zatrudnione na umowę o pracę podlegają wielu obowiązkom, jednakże należą im się także pewne przywileje. Ich znajomość potrafi uchronić przed niepotrzebnymi zadaniami, czy sytuacjami, do których może dość na linii pracownik- pracodawca. Szczególnie w przypadku młodych osób zatrudnionych zauważalna jest duża nieświadomość stojących za nimi praw. Na co więc zwracać uwagę, by nie dokładać sobie zbędnych obowiązków i podczas trwania stosunku pracy dbać  przede wszystkim o swój interes?

Delegacja pod kontrolą

Pracownik zatrudniony na umowę o pracę może być wysyłany przez pracodawcę w delegację. Wyjazd służbowy podlega jednakże specyficznej ewidencji, dzięki której pełne koszty za odbytą podróż pokrywa zakład pracy. Szczegółowe przepisy regulują poszczególne elementy delegacji, których koszt pokrywa pracodawca. Należą do nich nocleg, wyżywienie, czy transport, a wielkość zwróconych pieniędzy uzależniona jest od czasu trwania wyjazdu służbowego. Nawet w przypadku kilkugodzinnych podróży pracownik może domagać się zwrotu poniesionej gotówki.

Prawo do urlopu na żądanie

Niewiele osób wie, że w ramach wykonywanej pracy przysługuje im urlop na żądanie, który jest częścią ogólnego urlopu wypoczynkowego. Zatrudniony ma prawo wykorzystać maksymalnie 4 dni wolne od pracy w ciągu roku kalendarzowego i zwyczajowo pracodawca powinien przyjąć prośbę o urlop od swojego pracownika. Warto jednakże zaznaczyć, że zatrudniony ma prawo nie wstawić się w pracy dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez przełożonych.

2 Comments

  1. Dobrze wiedzieć wszystkie te rzeczy.

  2. Oby wszyscy tego przestrzegali.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*