Umowa o zakazie konkurencji

Bardzo szybki postęp i dynamiczny rozwój rożnych branż sprawia, że na rynku bardzo pożądane są coraz to nowsze rozwiązania i ciekawe pomysły. Każdy kto zatrudnia w swojej firmie jakichś pracowników musi brać pod uwagę to, że dana osoba nie będzie zawsze uczciwa i lojalna. Dlatego bardzo ważne jest zabezpieczenie przed wykorzystaniem dóbr danego przedsiębiorstwa w czasie trwania umowy jak i po jej rozwiązaniu. Jest to tzw. zakaz konkurencji

Umowa o zakazie konkurencji zgodnie z Kodeksem Pracy

Umowa o zakazie konkurencji jest bardzo ważna i przydatna dla wszelkich pracodawców, którzy chcą zabezpieczyć swoje interesy i działalność. Zakaz ten ma na celu powstrzymanie pracowników przed podjęciem działań, które mogłyby stanowić konkurencję mogącą zaszkodzić pracodawcy. 

Warto jednak ustalić czym dokładnie jest „działanie konkurencyjne”. Sformułowanie to nie jest dokładnie określone przez prawo, zależy od woli obu stron, które zawierają umowę. Zgodnie z najogólniejszą definicją konkurencja ma miejsce, kiedy pracodawca i pracownik zajmują się świadczeniem usług o bardzo zbliżonym charakterze. Zwykle to pracodawca określa zakres konkurencji, ponieważ to w jego interesie jest podpisanie takiej umowy. Zazwyczaj zjawisko konkurencji ma miejsce nawet, kiedy potencjalny zakres działania pokrywa się chociażby częściowo. Dlatego bardzo ważne jest uprzednie zawarcie umowy o zakazie konkurencji, która szczegółowo określa obowiązujące zasady. 

Umowa o zakazie konkurencji, którą zawiera się w trakcie trwania umowy o pracę:

Przepisy w jasny sposób mówią, że żaden pracownik w trakcie trwania umowy o pracę u jednego pracodawcy nie może wykonywać innej pracy lub nie może prowadzić własnej firmy, jeżeli charakter działalności jest podobny. Przepis ten ma na celu ochronę pracodawcy przed ewentualną szkodą i problemami jak np. utrata klientów na rzecz konkurencji. 

Zakaz konkurencji po rozwiązaniu umowy o pracę

Po rozwiązaniu umowy między pracodawcą i pracownikiem, możliwe jest także zawarcie umowy o zakazie konkurencji. Stosuje się tę praktykę szczególnie, kiedy pracownik miał dostęp do ważnych dokumentów i informacji oraz posiada wiedzę, której ujawnienie mogłoby być negatywne w skutkach dla pracodawcy i mogłoby spowodować jego szkody. Tego typu umowa musi także zawierać wysokość odszkodowania, które powinno zostać wypłacone. 

Pracownik przez cały czas obowiązywania zakazu konkurencji powinien otrzymywać odszkodowanie, które powinno sięgać min. 25% wynagrodzenia. Z kolei jeśli pracownik podejmie działanie, które będzie skutkowało szkodą pracodawcy, musi on naprawić tę szkodę, rekompensując straty w całości. 

Okres trwania zakazu konkurencji nie może być dłuższy niż czas stosunku pracy, jeżeli obwiązuje on w trakcie trwania umowy o pracę. W wypadku, kiedy umowa ma obowiązywać po rozwiązaniu współpracy, czas jej trwania zostaje szczegółowo określony w umowie. Umowa o zakazie konkurencji musi zostać spisana, w innym przypadku jest ona po prostu nie ważna. 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*