Prawo spadkowe – prawa i obowiązki spadkobiercy

Spadkobiercy zyskują nie tylko odziedziczone dobra, ale są także obarczani obowiązkami. Ponadto niejednokrotnie konieczne jest przedstawienie odpowiednich potwierdzeń i dokumentów. Bywają także sytuacje, gdy uprawieni spadkobiercy nie zostali uwzględnieni w testamencie. Jeśli borykasz się z trudną sytuacją, warto jak najszybciej skonsultować się z adwokatem. 

Adwokat Gdańsk prawo spadkowe – informacje

Spadkobiercy określani są w testamencie i w przepisach prawa spadkowego. Testament określa prawa i obowiązki osób, które odziedziczą dobra. Często, zamiast testamentu sporządzany jest zapis. Zapis określa, jakie dobra powinny zostać wydane najbliższym. Wydanie zapisów jest obowiązkiem spadkobierców. Jeżeli spadkodawca nie sporządził testamentu, osoby uprawnione do spadku zostaną określone na podstawie prawa spadkowego. Kolejno następuje wydanie zapisów lub podział spadku pomiędzy spadkobierców. Podziału można dokonać w ramach umowy zawartej pomiędzy uprawnionymi. Jeżeli taki podział nie jest możliwy, sprawa jest rozstrzygana w sądzie. Prawnik pomoże określić, jakie rozwiązanie jest najbardziej odpowiednie.

Prawa spadkobierców – Prawo spadkowe Gdańsk

Jak przedstawiają się podstawowe prawa uprawnionych, po śmierci spadkodawcy? To przede wszystkim prawo do odrzucenia lub przyjęcia spadku. Oprócz tego, istnieją jeszcze inne możliwości, zależnie od sytuacji. Spadkobiercy mają prawo:

  • odrzucić spadek – odrzucenie spadku powoduje, że prawa i obowiązki odziedziczą dzieci lub osoby najbliższe,
  • wnioskować o postanowienie stwierdzenia nabycia spadku – nie jest to dokument obowiązkowy, za wyjątkiem sytuacji, gdy dziedziczona jest nieruchomość. Postanowienie stwierdzenia nabycia spadku to pisemne potwierdzenie praw spadkobiercy,
  • zbyć spadek – oznacz to przeniesienie praw na wybraną osobę, na podstawie sporządzonej umowy,
  • wnioskować o zachowek – osoba uprawniona, która nie została uwzględniona w testamencie, ma prawo pozwać wymienionych spadkobierców. Choć proces może być utrudniony, uwzględnieni spadkobiercy zazwyczaj mają obowiązek wypłacić zachowek. W takiej sytuacji pomocny będzie prawnik. Osoby pozwane również mogą skorzystać z pomocy prawnej. Prawo spadkowe Gdańsk – adwokat doradzi pozwanym. Procesy dotyczące zachowku są coraz bardziej skomplikowane, warto więc skontaktować się ze specjalistą jak najszybciej. 

Prawo spadkowe Gdańsk – obowiązki spadkobiercy 

Spadkobiercy mają obowiązek wypłacić zachowek osobom uprawnionym oraz rozporządzać zapisami. Spadkobiercy obarczeni są także obowiązkami podatkowymi osoby zmarłej. Adwokat Gdańsk prawo spadkowe – skontaktuj się z adwokatem, aby uzyskać szczegółowe informacje. Do każdej sprawy należy podchodzić indywidualnie. Istnieją przypadki, gdy osoba zmarła nie złożyła deklaracji lub przekazała deklarację błędną. W przypadku otrzymania decyzji o obowiązku opłacenia należności, wpłaty należy dokonać w ciągu 14 dni. Warto także pamiętać, aby złożyć oświadczenie o skorzystaniu ze zwolnienia grupy „zerowej” w podatku od odziedziczonych spadków i długów. Długi spadkowe to nie tylko zobowiązania podatkowe, ale także długi wynikające z niewypłaconych zapisów lub zachowków. 

Adwokat Gdańsk prawo spadkowe – w przypadku trudnej sytuacji, najlepszym rozwiązaniem jest kontakt ze specjalistami. W ten sposób, można uniknąć wielu ewentualnych zawiłości. Jeśli więc borykasz się z problemem dotyczącym prawa spadkowego, nie czekaj i zasięgnij porady adwokata. 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*