Czym jest stalking i jak należy zgłosić sprawę?

Kodeks karny dosyć szczegółowo określa czym jest stalking. W poniższym artykule wyjaśnimy Państwu na czym polega to przestępstwo i jak można zgłosić tę sprawę. Zapraszamy do lektury.

Czym jest stalking według prawa?

Art. 190a Kodeksu karnego definiuje stalking i wymienia zachowania, które podlegają temu przestępstwu. Jest to między innymi:

  • regularne wzbudzanie zagrożenia;
  • ciągłe naruszanie prywatności;
  • podszywanie się pod inną osobę w celu wyrządzenia jej szkody osobistej lub majątkowej;
  • wysyłanie obraźliwych listów, smsów, e-maili;
  • nachodzenie w miejscu zamieszkania lub pracy.

Wszystkie działania o charakterze stalkingu mogą być podejmowane osobiście przez sprawcę lub zlecane osobie trzeciej.

Kiedy mamy do czynienia z tym przestępstwem?

Ważnym jest, aby wskazane działania był obiektywnie niebezpieczne dla ofiary. Co to oznacza? Muszą one wykraczać poza ogólnospołeczne normy, a nie wyłącznie być oceniane przez subiektywne odczucia ofiary.

Najważniejszą cechą stalkingu jest jego uporczywośćregularność i długotrwałość. Bardzo ważna jest również nachalność sprawcy, który pomimo próśb i upomnień nie przestaje nachodzić ofiary.

Pamiętajmy, że najlepiej zgłosić się do profesjonalistów (adwokat Poznań prawo karne), którzy odpowiednio przygotują dokumentację pozwalającą na ukaranie sprawcy stalkingu.

Kara za stalking

Sprawca stalkingu może zostać ukarany pozbawieniem wolności do lat trzech. Pamiętajmy, że ściganie przestępstwa stalkingu następuje na wniosek pokrzywdzonego. Gdy ofiara jest małoletnia, wniosek taki składa jej ustawowy przedstawiciel. Jeżeli natomiast ofiara uporczywego nękania ze względu na stalking targnie się na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

Cyberstalking

Jest to forma nękania, którą sprawca przeprowadza przy użyciu Internetu. W dniu 6 czerwca 2011 weszła w życie poprawka Kodeksu karnego, która uznała stalking i cyberprzemoc za czyn zabroniony. Według badań z roku 2017, ofiarami cyberstalkingu jest co 12 Polak, w większości są to kobiety. Należy podkreślić, że w większości przypadków, sprawcami stalkingu są osoby bliskie ofiary.

Zgłaszanie stalkingu

Jeżeli jesteś ofiarą stalkingu, najlepiej złożyć pisemne zawiadomienie o przestępstwie. Często bywa tak, że ofiara jak najszybciej chce udać się na posterunek policji. W wyniku nerwów zapomina jednak o większości działań sprawcy stalkingu, przez co policjanci nie biorą ofiary na poważnie. Jak już wspomnieliśmy, najlepiej opanować nerwy i odpowiednio przygotować się do sprawy. Ustal dokładnie kiedy zaczął się stalking, ile już trwa, w jakich miejscach dochodzi do przestępstwa, kim jest sprawca, jakie posiadasz dowody na stalking (zdjęcia, smsy, e-maile, bilingi itp.). W ten sposób znacznie zwiększysz szanse na złapanie i ukaranie przestępcy.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*