Sprawiedliwy podział zobowiązań przy rozwodzie, czyli kilka słów o alimentach

W naszym życiu nie ma nic pewnego. Niestety nie wszystko jest tak, jak sobie to wyobrażaliśmy. Przychodzi taki moment, że człowiek, z którym przeżyliśmy nieraz wiele lat, zmienia się, my także się zmieniamy i ciężko nam dojść do porozumienia nawet w błahych sprawach. Nieraz decyzja o złożeniu pozwu o rozwód jest jedyną słuszną, aby zapewnić spokojne życie obu stronom.

Niezgodność charakterów, a nieraz coś więcej

Decyzje o rozwodzie zapadają z różnych przyczyn. Bywa, że są odkładane w czasie ze względu na dzieci. Jednak nieszczęśliwi rodzice, najczęściej unieszczęśliwiają także i dziecko. Kiedy już małżonkowie podejmą decyzję o wszczęciu postępowania rozwodowego, konieczne jest uregulowanie wielu poważnych spraw. Najważniejszymi z nich jest ustalenie opieki i alimentów. Boisz się rozwodu zobacz stronę kancelarii adwokatów https://dm-adwokaci.pl/

W jakiś sposób można uzyskać alimenty

Jeżeli mamy dziecko, to naszym jako obojga rodziców obowiązkiem jest sprawowanie opieki nad pociechą. Wiąże się to nierozerwalnie także z zapewnieniem dziecku środków finansowych niezbędnych na jego utrzymanie. Rozwód rodziców i zmiana miejsca zamieszkania jednego z nich nie zmienia nic w tym zakresie. Ten obowiązek ciąży na obojgu rodziców nawet po rozwodzie, do momentu ukończenia przez dziecko edukacji. W sytuacji, kiedy rodzice mieszkają osobno, to obowiązkiem jednego z nich staje się comiesięczne wpłacanie świadczeń pieniężnych na rzecz swojej pociechy. C

Alimenty definicja

Pod pojęciem alimenty rozumie się świadczenie pieniężne, które należne jest uprawnionym. Jego wypłata leży w gestii krewnych, w linii prostej. Najczęściej dotyczy to rodziców, zobowiązanych wobec swojego dziecka, które jest małoletnie. W polskim prawie obowiązek alimentacyjny jest uregulowany w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

Pozew

Najkorzystniej dla obu stron jest, kiedy obie strony dojdą wspólnie do porozumienia, chodzi o doprowadzenie do ugody. Jeżeli jednak, któraś ze stron nie zgadza się na zawarcie ugody, z różnych względów, np. drugiemu rodzicowi nie odpowiadają warunki ugody, niezbędne w takiej sytuacji jest wejście na drogę sądową. Wtedy rodzic, który domaga się alimentów, powinien zebrać przede wszystkim dowody, które mogą świadczyć o wysokości wydatków ponoszonych na dziecko. Wniosek powinien także zawierać wysokość świadczenia, jakiego oczekujemy.

Alimenty radca prawny

W sytuacji, kiedy rodzice nie są w stanie dojść do porozumienia w sprawie wysokości alimentów, warto skorzystać z pomocy radcy prawnego, który pomoże nam skonstruować pozew. Radca prawny wskaże nam także możliwe drogi i doradzi, jakie rozwiązanie będzie dla nas najkorzystniejsze. Adwokat może reprezentować nasze interesy w sądzie. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że nasze interesy zostały właściwe zabezpieczone. Radca prawny zapozna nas z przebiegiem procesu, przez co znacznie łatwiej będzie nam przejść przez całą procedurę.

Profesjonalna pomoc prawna, jaką świadczą adwokaci, w takiej życiowej sytuacji może okazać się niezbędna. Znajomość prawa, a dzięki temu naszych przywilejów i obowiązków znacznie ułatwi i przyśpieszy całą sądową procedurę.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*