Umowa zlecenie – garść informacji dla zleceniobiorców

Umowa zlecenie na dobre zadomowiła się na polskim rynku pracy. Wiele osób chwali sobie tę formę zatrudnienia, mimo że nie zapewnia ona przywilejów, które daje umowa o pracę. Co zatem warto wiedzieć na temat umowy zlecenie?

Przepisy regulujące umowę zlecenie

Umowa zlecenie ma charakter cywilnoprawny, stąd też została uregulowana w Kodeksie cywilnym. Zgodnie z art. 734 § 1 KC, „Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie”. Co ważne, praca wykonywana na podstawie tego kontraktu nie musi prowadzić do uzyskania jakiegoś rezultatu. Jest to bowiem umowa starannego działania. Powinna być ona zawarta w formie pisemnej, a obydwie strony powinny złożyć podpis na dokumencie stwierdzającym ten fakt.

W związku z tym, że umowa ta nie jest regulowana przez przepisy Kodeksu pracy, zleceniobiorcy przysługują wyłącznie prawa i obowiązki określone w przepisach tego aktu oraz zawarte w treści kontraktu. Niemniej jednak zleceniodawca (osoba zatrudniająca zleceniobiorców) ma obowiązek zapewnienia im odpowiednich i bezpiecznych warunków wykonywania obowiązków. Chodzi tutaj na przykład o wymogi dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jakie są uprawnienia zleceniobiorcy?

Jak już wcześniej zostało powiedziane, umowa zlecenie nie zapewnia takiej samej ochrony jak umowa o pracę. W związku z tym zleceniobiorcy nie przysługują określone w Kodeksie pracy terminy wypowiedzenia, urlopy wypoczynkowe, wynagrodzenie chorobowe, świadczenia, czy też dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych. Co więcej, umowa zlecenie nie jest wliczana do stażu pracy, a także nie zapewnia żadnych gwarancji zatrudnienia. Jest zatem zdecydowanie bardziej korzystna z punktu widzenia zleceniodawcy aniżeli umowa o pracę, chociażby zapewniając możliwość rozwiązania kontraktu w dowolnym momencie. Z tego rozwiązania może jednak skorzystać także zleceniobiorca.

Niekiedy jednak zleceniobiorcy decydują się na wniesienie sprawy do sądu, ponieważ czują się pokrzywdzeni przez zleceniodawców. Zwykle przychodzi i m z pomocą adwokat. Wrocław jest jednym z miast, których tego rodzaju postępowań jest najwięcej w skali kraju.

Co jeszcze warto wiedzieć?

W niektórych, skrajnych przypadkach może dojść do wykorzystywania zleceniobiorcy przez zleceniodawcę. Dzieje się tak w przypadku celowego zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia zamiast umowy o pracę.

Aby sprawdzić, czy nie doszło do wykorzystania zleceniobiorcy, należy zbadać następujące elementy:

  • stałe miejsce i godziny pracy,
  • wykonywanie pracy w podporządkowaniu organizacyjnym i służbowym,
  • bezwzględny wymóg osobistego świadczenia pracy.

Jeżeli bowiem okaże się, że przesłanki te zostały spełnione, wówczas jest to tak naprawdę umowa o pracę. W takiej sytuacji może się przydać doświadczony adwokat prawa pracy, który pomoże dochodzić praw danej osoby.

Umowa zlecenie nie jest regulowana przez prawo pracy. Wrocław oraz inne duże miasta to najlepsze przykłady funkcjonowania tego kontraktu. Decydując się na podpisanie takiej umowy, warto jest być świadomym jej licznych niedoskonałości. Niemniej jednak w przypadku nadużycia ze strony zleceniodawcy dobrze jest mieć świadomość możliwości skorzystania z pomocy prawnika.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*