Które prace wymagają asekuracji? Nowelizacja kodeksu pracy.

Jeszcze niedawno pracodawcy, którzy chcieli uzyskać informację na temat tego, które prace powinny być realizowane przez minimum dwóch pracowników korzystali z konkretnego rozporządzenia w tej sprawie. Nowelizacja Kodeksu pracy sprawiła, iż przepisy w tym zakresie zostały znacząco skorygowane – począwszy od 18 stycznia 2009 roku pracodawca jest zobowiązany do samodzielnego określania prac wymagających asekuracji.

Nowelizacja kodeksu pracy

Pracodawca, który był zainteresowany wykazem prac potrzebujących asysty, niegdyś korzystał z rozporządzenia z 28 maja 1996 r. w którym mowa jest o pracach, jakie powinny być wykonywane z asystą (Dz. U. Nr 62, poz. 288). Ustawodawca jednak stwierdził, iż mający miejsce w dzisiejszych czasach postęp naukowo-techniczny w dużym stopniu zdezaktualizował oraz pozbawił jasności rozporządzenie przedmiotowe. 

Obowiązki pracodawcy

Według art. 225 § 1 K.p. pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniej asekuracji w przypadku prac szczególnie niebezpiecznych, w trakcie których może zdarzyć się wypadek w pracy – zadanie powinno być wykonywane przez dwie osoby. Ten zapis nie uległ żadnym zmianom. Natomiast § 2 omawianego przepisu został zmieniony. Po nowelizacji paragraf ten mówi, iż prace, przy których powinna być obecna co najmniej dwójka pracowników, powinny zostać ustalone przez pracodawcę po wcześniejszym skonsultowaniu się z pracownikami. Pracodawca powinien mieć wtedy na uwadze także przepisy z art. 237 [15] K.p., które dotyczą BHP

Kiedy niezbędna jest asekuracja?

Asekuracja jest niezbędna przy wielu pracach. Co najmniej dwie osoby powinny wykonywać pracę przede wszystkim w przypadku:

  • prac na wysokościach powyżej 2 metrów, kiedy konieczne jest użycie środków ochrony indywidualnej chroniących przed upadkiem z wysokości,
  • prac w pomieszczeniach, w których unoszą się pary bądź gazy trujące, duszące albo żrące,
  • prac przy remoncie dróg i oznakowywaniu ich na odcinkach, gdzie ruch nie jest zamknięty,
  • prac przy ogłuszaniu zwierząt,
  • prac na czynnych gazociągach oraz gazowych instalacjach,
  • prac dotyczących konwersacji, montażu oraz naprawy np. dźwigów czy żurawi wieżowych oraz samojezdnych,
  • prac przy schodach ruchomych,
  • prac spawalniczych oraz przy cięciu gazowym oraz elektrycznym, a także jakiekolwiek prace wymagające używania otwartego źródła ognia w zamkniętych pomieszczeniach albo zagrożonych pożarem,
  • prac w wykopach oraz wyrobiskach o głębokości większej od 2 metrów,
  • prac konserwacyjnych przy nadajnikach radiowych oraz telewizyjnych, a także na polach antenowych.

Należy jednak wspomnieć, że wymienione prace to nie jest sztywna lista – takich prac jest dużo. Na drodze konsultacji za prace, które potrzebują asekuracji, mogą zostać uznane także inne czynności wykonywane przez pracowników w ramach obowiązków służbowych. W przypadku ustalania prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, przydatne może być skorzystanie z nieobowiązującego już rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.

Więcej na temat i zabezpieczeń i asekuracji znajdziesz na stronie partnera https://asekuracje.pl/

Leave a comment

Your email address will not be published.


*