Rozwód bez orzekania o winie

Sprawa rozwodowa w obecnych realiach może ciągnąć się latami. Po pierwsze sądy są przeciążone tego typu sprawami, więc na termin pierwszej rozprawy nierzadko należy czekać miesiącami. Po drugie jednemu z małżonków może nie zależeć na szybkim zakończeniu sprawy. Już sam rozwód obciążony jest dużym ładunkiem emocjonalnym stron, a kiedy trwa latami zaprząta codzienne życie i pozostaje z tyłu głowy. Dlatego decydując się na rozwód możemy rozważyć rozwiązanie małżeństwa bez orzekania o winie.

Orzekanie o winie

Zasadniczo sąd orzeknie rozwód, jeżeli pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy w konsekwencji wydanego orzeczenia miałoby ucierpieć dobro wspólnych dzieci małżonków albo jeżeli z innych powodów byłby on sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Rolą sądu jest również ustalenie, który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Nie jest istotne, który z małżonków jest bardziej winny. Jeżeli przynajmniej przyczynił się do spełnienia przesłanek rozwiązania małżeństwa zostanie uznany za współwinnego. Takie procesy nie należą do przyjemnych. Z jednej strony wiążą się z dużymi emocjami. Z drugiej na światło dzienne wychodzą nawet najbardziej intymne sprawy, co bywa co najmniej krępujące.

Bez orzekania o winie

Małżonkowie mogą być zgodni, co do swojej przyszłości i obustronnie nie mieć widoków na odbudowanie związku. Wówczas przysługuje im uprawnienie do złożenia zgodnego wniosku o zaniechanie orzekania o winie. Nastąpi taki skutek, jakby żaden z nich nie ponosił winy. Wystarczy jedna rozprawa, aby prawnie zakończyć pewien rozdział w życiu. Co istotne, sprzeciw jednego z nich uniemożliwi szybkie rozwiązanie małżeństwa. Warto pamiętać, że każdy z małżonków może zmienić swoje żądanie aż do uprawomocnienia się wyroku.

Wina a alimenty

Na małżonka

Decydując się na rozwód bez orzekania o winie zaleca się z skorzystanie z pomocy prawnej prawnika z doświadczonej kancelarii prawnej specjalizującej się w tego typu sprawach. Nierzadko osoby korzystające z pomocy adwokata zmieniają stanowisko w sprawie rozeznając skutki prawne braku orzekania o winie. Przekładają się one na obowiązek alimentacyjny. Okazuje się, że małżonek uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia nie może żądać alimentów od drugiego. Z kolei drugi z nich może ich żądać. Sąd orzeknie alimenty na rzecz jednego z małżonków wyjątkowo, jeżeli będzie on znajdował się w znacznym niedostatku spowodowanym rozwodem.

Na dzieci

Orzekanie o winie nie wpływa na uprawnienie dzieci do dochodzenia alimentów oraz ich wysokość.

Ocena szans procesowych

Wyrażając zgodę na rozwiązanie małżeństwa bez orzekania o winie warto ocenić wkład w rozkład pożycia małżeńskiego, pamiętając, że nie bardziej istotny będzie fakt przyczynienia się do rozpadu małżeństwa, ale stopień winy. Z pewnością adwokat dokona oceny żądania pod kątem możliwości procesowych, a więc udowodnienia faktów składających się na sformułowanie twierdzeń o winie drugiego małżonka, jak również własnej.

Koszty sądowe

Zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych opłata za pozew o rozwód wynosi 600 zł. Jeżeli jednak małżonkowie zgodnie wniosą o rozwiązanie małżeństwa bez orzekania o winie, zostanie ona zwrócona w połowie (300 zł), natomiast pozostała część opłaty zostanie poniesiona po połowie. Oznacza to, że jeden z małżonków dopłaci na rzecz drugiego kwotę 150 zł.

Więcej na temat rozwodów znajdziesz na stronie https://dm-adwokaci.pl/o-czym-rozstrzyga-sad-w-wyroku-rozwodowym/

Podsumowanie

Rozwód bez orzekania o winie stanowi więc przyspieszony i tańszy sposób formalnego zakończenia małżeństwa. Należy jednak skonsultować się z prawnikiem, aby rozeznać skutki prawne przyszłego orzeczenia. Chcąc podważyć zapadły wyrok rozwodowy nie będzie można powołać się na nieznajomość prawa, która zgodnie z łacińską paremią ignorantia legis non excusat, nie jest usprawiedliwieniem.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*