Alimenty – najważniejsze informacje

Alimenty – najważniejsze informacje 

Zgodnie z polskim prawem „obowiązek alimentacyjny” to konieczność dostarczania środków określonej wysokości na utrzymanie konkretnych osób w danej sytuacji. Kodeks rodzinny i opiekuńczy zaznacza, że zobowiązania tego typu mogą dotyczyć rodziców wobec dzieci, a także współmałżonków wobec siebie nawzajem. W niektórych sytuacjach obowiązkiem alimentacyjnym są także objęte dzieci w stosunku do rodziców oraz rodzeństwo w stosunku do siebie. Warto zapoznać się z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi prawa rodzinnego i alimentów. 

Alimenty płacone na dzieci 

Najbardziej popularną formą obowiązku alimentacyjnego są świadczenia na dzieci. W normalnej konfiguracji, gdzie dziecko jest wychowywane przez oboje rodziców, koszty jego utrzymania są ponoszone wspólnie. Natomiast, kiedy dojdzie do separacji, albo do rozwodu, dzieci zwykle zostają przy jednym z małżonków, a na drugim ciąży obowiązek świadczeń alimentacyjnych. Sąd rozstrzygając o ustaleniu kwestii dotyczących władzy rodzicielskiej orzeka także o kwestiach alimentacyjnych. 

Jak wysokie mogą być alimenty?

W przypadku ustalania wysokości świadczeń alimentacyjnych, pomoc prawna może się okazać dobrym rozwiązaniem. Całe postępowanie sądowe nie jest takie proste i często może się wiązać z różnego typu komplikacjami. Adwokat z pewnością przeprowadzi swoich klientów przez całe postępowanie w sposób korzystny dla stron i małoletniego. 

Dziecko ma prawo do życia na poziomie zbliżonym do poziomu życia rodziców, np. dobrze zarabiający ojciec ma obowiązek płacić alimenty o takiej wysokości, aby zapewnić synowi podobny do niego status materialny. Warto jednak zaznaczyć, że bardzo niskie dochody, albo posiadanie statusu osoby bezrobotnej nie zwalnia z płacenia alimentów. 

Wysokość alimentów jest ustalana przez sąd i może ulec zmienia, gdy np. zmienią się potrzeby dziecka lub gdy dojdzie do znacznego pogorszenia warunków osoby płacącej świadczenia. 

Wyjątkowe sytuacje 

Istnieją pewne niestandardowe sytuacje, w których, gdy nie można wyegzekwować należności od rodziców, to można ubiegać się o alimenty od dziadków. Jest to jednak dość trudne, ponieważ starsze osoby czasem nie dysponują takimi rezerwami finansowymi, które umożliwią utrzymywanie wnuków. 

Świadczenia alimentacyjne od dziadków są możliwe, gdy dojdzie do śmierci rodziców małoletnich dzieci lub, kiedy nie można w żaden sposób uzyskać od nich pieniędzy np. dlatego, że nie zarobkują oni w żaden sposób. 

Jeżeli jednak dojdzie do takiej sytuacji, że ani rodzice ani dziadkowie nie mają możliwości płacenia alimentów, obowiązek ten spada na pełnoletnie rodzeństwo dziecka. Warto jednak zaznaczyć, że zarówno dziadkowie jak i rodzeństwo mają prawo i dochodzenie zwrotu pieniędzy na mocy tzw. roszczenia regresowego. 

Sprawy dotyczące obowiązku alimentacyjnego często są bardzo trudne i skomplikowane. Dlatego, warto skorzystać z pomocy adwokata, aby fachowo przebrnąć przez daną sprawę i ustalić satysfakcjonującą wysokość świadczeń, która umożliwi wychowywanie dziecka na właściwym poziomie. Więcej na stronie https://dm-adwokaci.pl/uslugi-adwokackie/prawo-rodzinne/

Leave a comment

Your email address will not be published.


*